Cấu trúc Prefer chi tiết – Bài tập ứng dụng có đáp án

Cấu trúc Prefer chi tiết – Bài tập ứng dụng có đáp án

Prefer là cấu trúc khá quen thuộc trong tiếng Anh nhưng nhiều bạn dễ bị nhầm lẫn những cách dùng của Prefer với nhau. Bài viết sẽ cung cấp kiến thức về cách sử dụng cấu trúc Prefer trong từng trường hợp.

Bạn đang đọc: Cấu trúc Prefer chi tiết – Bài tập ứng dụng có đáp án

Bên cạnh đó Vietgle.vn đã tổng hợp những bài tập về cấu trúc Prefer kèm đáp án chi tiết để các bạn luyện tập.

1. Các công thức với cấu trúc PREFER

Prefer là động từ đi được với cả to V và V-ing. Với mỗi cấu trúc Prefer sẽ diễn tả một ý nghĩa khác nhau. Hãy cùng khám phá chi tiết 4 cấu trúc thường dùng với Prefer trong tiếng Anh nhé.

Cấu trúc Prefer chi tiết – Bài tập ứng dụng có đáp án

Các công thức với cấu trúc PREFER

Công thức 1

Với công thức 1, động từ Prefer sẽ đi với danh từ để thể hiện việc thích cái gì hơn hoặc thích cái gì hơn cái gì.

PREFER + N1 (+ TO + N2)

Ví dụ

 • She prefers handsome boys. (Cô ấy thích các anh chàng đẹp trai hơn.)
 • prefer cats to dogs. (Tôi thích mèo hơn chó.)

Công thức 2

Công thức 2 sử dụng Prefer với ý nghĩa thích làm việc gì hơn việc gì. Với công thức này Prefer sẽ đi kèm với động từ V-ing.

PREFER + V-ing (+ TO + V-ing)

Ví dụ

 • They prefer playing badminton. (Họ thích chơi cầu lông hơn.)
 • They prefer playing badminton to play football. (Họ thích chơi cầu lông hơn chơi bóng đá.)

Công thức 3

Cách dùng của công thức 3 khá giống với công thức 2 khi đều diễn tả thích làm cái gì hơn. Nhưng thường prefer đi kèm với to V để tránh việc lặp lại từ Like ở câu phía trước hoặc người khác đã nói.

PREFER + TO V

Ví dụ

Nam: I like to play video games. (Tớ thích chơi điện tử.)
Lan: I prefer to read comics. (Tớ thích đọc truyện tranh hơn.)

Công thức 4

Khi bạn muốn so sánh việc thích làm việc này hơn việc kia, bạn có thể kết hợp Prefer với rather than như công thức dưới đây

PREFER + TO V + N1 + RATHER THAN (+ V-inf) + N2

Ví dụ

 • They prefer to eat vegetables rather than meat. (Họ thích ăn rau hơn ăn thịt.)
 • They prefer to eat fruits rather than drink juice. (Họ thích ăn quả hơn là uống nước ép.)

2. Phân biệt cấu trúc Prefer và Would prefer

Tìm hiểu thêm: Cách mua ghế massage loại tốt, phù hợp cho mọi nhà

Cấu trúc Prefer chi tiết – Bài tập ứng dụng có đáp án
So sánh cấu trúc Prefer và Would Prefer

Cấu trúc would prefer

Would prefer có thể viết tắt ‘d prefer sẽ thể hiện ý nghĩa thích hoặc muốn một điều gì hơn. Chúng ta có 3 công thức sử dụng world prefer:

 • WOULD PREFER + N1 (+ TO + N2): thích cái gì hơn cái gì
 • WOULD PREFER + TO V: thích làm gì hơn
 • WOULD PREFER + TO V + N1 + RATHER THAN (+ V-inf) + N2: thích làm gì hơn làm gì

Lưu ý: WOULD PREFER khác với PREFER là không sử dụng với V-ing.

Ví dụ

 • would prefer (to have a cup of) coffee. (Tôi thích uống cà phê hơn.)
 • would prefer coffee to tea. (Tôi thích uống cà phê hơn trà)
 • would prefer to sleep rather than watch TV. (Tôi thích ngủ hơn là xem TV.)
 • She would prefer to stay here. (Bà ấy muốn ở lại đây hơn)
 • would prefer to rest a bit rather than go on the trip. (Tôi thích nghỉ ngơi một chút hơn là đi tiếp.)

So sánh cấu trúc Prefer và Would prefer

Một cấu trúc đặc biệt và dễ gây nhầm lẫn với 4 công thức còn lại đó là Would prefer. Cả 2 cấu trúc cùng diễn tả sở thích hoặc thích cái gì hơn.

Khi sử dụng Would prefer bạn cần đặt câu trong một ngữ cảnh, hoàn cảnh cụ thể và thể hiện sự yêu thích ngay thời điểm đó, còn khi sử dụng Prefer câu văn có ý nghĩa nói tới một sở thích mang tính chất lâu dài hơn.

 • Prefer: Diễn tả sự yêu thích chung chung, mang tính lâu dài

Ví dụ:

 • Sam: I like singing. (Tớ thích hát.)
 • Jane: I prefer swimming. (Tớ thích bơi hơn.)

(Khi Jane nói “I prefer swimming” ở ví dụ 1, ý Jane là cô ấy luôn thích việc bơi lội hơn là hát hò, vì vậy PREFER đã được sử dụng ở đây.)

 • Would prefer: Được dùng để thể hiện sở thích trong những trường hợp cụ thể, mang tính tạm thời.

Ví dụ:

 • Sam: I would like a cup of beer. (Tớ muốn uống bia.)
 • Jane: I would prefer an ice-cream. (Tớ muốn ăn kem hơn.)

(Khi Sam và Jane ở trong một ngữ cảnh xác định hơn – họ nói về thứ đồ ăn/đồ uống mà 2 người đang muốn có ở thời điểm nói, Would prefer được sử dụng là hợp lý.)

3. Bài tập ứng dụng cấu trúc Prefer

Để ôn lại những cấu trúc Prefer đã được đề cập ở phía trên, Vietgle.vn đã tổng hợp những bài tập về cấu trúc Prefer để các bạn luyện tập. Bài tập sẽ có đáp án chi tiết cuối bài để các bạn đối chiếu với bài làm của mình.

Cấu trúc Prefer chi tiết – Bài tập ứng dụng có đáp án

>>>>>Xem thêm: Cách chụp màn hình Mac cực đơn giản, nhanh chóng

Bài tập ứng dụng cấu trúc Prefer

Bài tập 1

Choose the best answer to fill the gap in each of the following:

1. I prefer coffee …………….. tea.

A. to                      B. than             C. from

2. I prefer trains …………….. cars.

A. from                 B. than              C. to

3. Although I love relaxing on beaches, I think I prefer …………….. in the mountains.

A. walk                 B. walking         C. walked

4. They’d rather have lunch inside, but I’d prefer …………….. outside in the garden.

A.eat                    B. eating            C. to eat

5. I’m not a big fan of cars; I prefer …………….. by train.

A. travelling          B. travel            C. to travelling

6. I would prefer …………….. a dress rather than pants.

A. wear                B. wearing          C. to wear

7. I would prefer you …………….. out.

A. not to go          B. not going        C. didn’t go

8. She would prefer to live with her parents rather …………….. alone.

A. to                     B. than                C. for

9. Why do you …………….. going out with Tom?

A. prefer               B. would prefer   C. would rather

10. She would prefer if I …………….. her up.

A. picking             B. picked            C. to pick

Bài tập 2

Điền từ còn thiếu vào chỗ trống

 1. I prefer milk …………………. tea.
 2. I …………………. to go out for a while…stay at home alone.
 3. She …………………. to have a long vacation with her family after the business trip.
 4. She …………………. become an art director.
 5. I …………………. not to do my homework.
 6. My dad would like to go to Korea but my mother would …………………. to visit China.
 7. I love watching movie but I prefer …………………. in the cinema.

Bài tập 3

Sử dụng những từ cho trước để hoàn thành những câu sau đây

 1. My sister/ prefer/ Twitter/ Facebook.
 2. I/ prefer/ travel/ my family.
 3. They/ would prefer/ us/ perform/ stage.
 4. She/ would prefer/ study/ herself/ rather than/ work/friends.
 5. I/ be/ big fan/ cakes/ I/ prefer /eat/ bread.
 6. I/ would prefer/ take exercise/ morning/ afternoon.
 7. I/ prefer/ donate/ charity/ rather than/ do/ volunteering work.
 8. I/ would rather/ you/ clean/ bathroom/ after/ use.
 9. I/ prefer/ be/ psychologist/ become/ lawyer.
 10. I/ would prefer/ watch movie/ movie theater/ once/month.

Bài tập 4

Hoàn thành câu với từ cho trước và sử dụng từ 2-5 từ.

1. She likes magazines more than newspapers. (Prefers)

She ……………..… newspapers.

2. Hero would rather play badminton than do his household chores. (Prefer)

Hero would …………….. than do his household chores.

3. Jack’s parents would rather he didn’t use money too much like that. (Not)

Jack’s parents prefer him …………….. money too much like that.

4. Max thinks that staying at home is better than going to clubs. (To)

Max prefers staying …………….. to clubs.

5. I’d rather you didn’t disturb me while I’m working. (If)

I’d prefer …………….. disturb me while I’m working.

Đáp án

Đáp án bài tập 1

 1. A
 2. C
 3. B
 4. C
 5. A
 6. C
 7. A
 8. B
 9. A
 10. B

Đáp án bài tập 2

 1. to
 2. would prefer/than
 3. would prefer
 4. would rather
 5. would prefer
 6. prefer
 7. to watch/watching

Đáp án bài tập 3

 1. My sister prefers Twitter to Facebook.
 2. I prefer traveling with my family.
 3. They would prefer us to perform on the stage.
 4. She would prefer to study on her own rather than work with friends.
 5. I am a big fan of cakes but I prefer eating bread.
 6. I would prefer take exercise in the morning rather than afternoon.
 7. I prefer to donate to charity rather than do volunteering work.
 8. I would rather you to clean the bathroom after using.
 9. I prefer being a psychologist to becoming a lawyer.
 10. I would prefer to watch movies in the movie theater once a month.

Đáp án bài tập 4

 1. She prefers magazines to newspapers.
 2. Hero would prefer to play badminton rather than do his household chores.
 3. Jack’s parents prefer him not to use money too much like that.
 4. Max prefers staying at home to going to clubs.
 5. I’d prefer it if you didn’t disturb me while I’m working.

Bài viết đã cung cấp đầy đủ và chi tiết cấu trúc Prefer. Bên cạnh đó Vietgle.vn đã giúp bạn phân biệt cấu trúc Prefer và Would Prefer. Để sử dụng thành thạo cấu trúc này bạn cần làm bài tập thường xuyên. Chúc bạn có kết quả học tập thật tốt!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *