Các ngôi trong tiếng Anh – Bài tập có đáp án chi tiết

Các ngôi trong tiếng Anh – Bài tập có đáp án chi tiết

Các ngôi trong tiếng Anh sẽ là kiến thức cơ bản đầu tiên đối với tất cả các bạn bắt đầu học tiếng Anh. Khi mới học nhiều bạn sẽ rất dễ nhầm lẫn công thức và cách sử dụng của các ngôi trong tiếng Anh.

Bạn đang đọc: Các ngôi trong tiếng Anh – Bài tập có đáp án chi tiết

Chính vì vậy, Vietgle.vn đã tổng hợp kiến thức và bài tập chi tiết về các ngôi trong tiếng Anh trong bài viết dưới đây để các bạn tham khảo.

1. Kiến thức chung về các ngôi trong tiếng Anh

Các ngôi trong tiếng Anh hay còn được gọi là đại từ nhân xưng, đại từ xưng hô, hay đại từ chỉ ngôi. Các ngôi trong tiếng Anh là cái đại từ để chỉ hoặc thay thế đại diện cho 1 người, 1 vật hoặc một nhóm đối tượng cụ thể nào đó.

Thường chúng ta sử dụng các ngôi trong tiếng Anh để tránh sự lặp lại tên của người hoặc vật đã được đề cập ở phía trước trong cả văn nói lẫn văn viết.

Các ngôi trong tiếng Anh – Bài tập có đáp án chi tiết

Kiến thức chung về các ngôi trong tiếng Anh

Trong tiếng Anh chúng ta sử dụng 5 ngôi dưới đâu

STT Ngôi tiếng Anh Ngôi Ý nghĩa
1 I Ngôi thứ nhất số ít Tôi, tớ, mình,….
2 We Ngôi thứ nhất số nhiều Chúng tôi, chúng mình, chúng ta,…
3 You Ngôi thứ 2 Bạn, các bạn, các chị, các anh,…
4 She, he, it Ngôi thứ 3 số ít Cô ấy, anh ấy, cô ta, anh ta, nó,…
5 They Ngôi thứ 3 số nhiều Họ, bọn họ, bọn chúng,…

2. Cách chia ngôi thứ trong tiếng Anh

Với những bạn mới học tiếng Anh, kiến thức về cách chia ngôi rất quan trọng. Chính vì vậy hãy tìm hiểu thật kỹ những nguyên tắc chia các ngôi trong tiếng Anh tới đây. Vietgle.vn đã tổng hợp chi tiết, cụ thể có kèm ví dụ minh họa để các bạn thuận tiện hơn trong quá trình học tập.

Chia các ngôi trong tiếng Anh với động từ to be 

Khi sử dụng động từ to be, mỗi ngôi trong tiếng Anh sẽ có quy tắc chia khác nhau. Dưới đây là công thức chia các ngôi trong tiếng Anh với động từ tobe:

 • Ngôi thứ nhất: I + am / I was
 • Ngôi thứ 3 số ít: He, She, It + is / He, She, It + was
 • Ngôi thứ 2 và ngôi thứ 3 số nhiều: You, We, They, + are / You, We, They, … + were

Ví dụ:

 • I’m a student at AE school. (Tôi là 1 học sinh của trường AE)
 • She was walking at 6 p.m yesterday. (Cô ấy đang đi bộ lúc 6 giờ chiều hôm qua.)
 • They are very intelligent. (Họ rất thông minh.)

Chia các ngôi trong tiếng Anh với động từ thường ở hiện tại đơn

Ở thì hiện tại đơn, các ngôi trong tiếng Anh sẽ được chia ra thành 2 loại là ngôi thứ số nhiều và ngôi số ít. Tùy thuộc vào mỗi loại ngôi chúng ta sẽ có công thức để chia ngôi với động từ thường ở hiện tại đơn:

 • Ngôi thứ nhất, ngôi thứ 2 và ngôi thứ 3 số nhiều: I, You, We, They + V-inf
 • Ngôi thứ ba số ít: He, She, It + V(s, es)

Ví dụ:

 • I usually get up at 5 a.m. (Tôi thường thức dậy lúc 5 giờ sáng.)
 • He likes reading books in his free time. (Anh ấy thích đọc sách trong thời gian rỗi.)
 • They love cats very much. (Họ thích mèo rất nhiều.)

3. Cách sử dụng các ngôi trong tiếng Anh

Mỗi ngôi trong tiếng Anh sẽ đại diện hoặc thay thế cho một người, một vật hoặc một chủ thể nào đó. Hãy tìm hiểu cách sử dụng của các ngôi trong tiếng Anh dưới đây để hiểu rõ hơn nhé!

Tìm hiểu thêm: Máy hút sữa Avent và Medela loại nào tốt hơn? Có nên mua 2 loại máy này không?

Các ngôi trong tiếng Anh – Bài tập có đáp án chi tiết
Cách sử dụng các ngôi trong tiếng Anh

Ngôi thứ nhất: I, We

I, We là các ngôi trong tiếng Anh dùng để đại diện cho chính bản thân người đang nói.

Ví dụ: 

 • am a teacher. (Tôi là một người giáo viên.)
 • We are engineers. (Chúng tôi là những người kỹ sư.)

Ngôi thứ hai: You

Ngôi thứ hai You được sử dụng để nhắc tới người, nhóm người đối diện thường xuất hiện trong cuộc hội thoại.

Ví dụ:

 • Do you have a pen? (Bạn có cái bút ở đó không?)
 • How are you today? (Bạn có khoẻ không?)

Ngôi thứ ba: He, She, It, They

Ngôi thứ 3 sẽ được sử dụng để chỉ những người, nhóm người không trực tiếp tham gia trong cuộc hội thoại những được đề cập đến trong đó.

Ví dụ:

 • She has a beautiful yellow hat. (Cô ấy có một cái mũ màu vàng rất đẹp.)
 • They used to live in Lao Cai when they were five years old. (Họ từng sống ở Lào Cai khi họ 5 tuổi.)

4. Bài tập về các ngôi trong tiếng Anh

Để ôn tập lại những kiến thức mà bài viết đã cung cấp phía trên, Vietgle.vn đã tổng hợp những bài tập về các ngôi trong tiếng Anh. Hãy thực hành ngay và kiểm tra đáp án ở phía cuối bài nhé!

Các ngôi trong tiếng Anh – Bài tập có đáp án chi tiết

>>>>>Xem thêm: Cách làm giò heo muối chiên giòn ngon, đậm đà đưa cơm

Bài tập về các ngôi trong tiếng Anh

Bài tập 1

Điền động từ TOBE thích hợp vào chỗ trống

 1. It ……………………… cold today.
 2. I ……………………… at home now.
 3. They ……………………… Korean.
 4. There ……………………… a pen on the desk
 5. My name ……………………… Nikita
 6. We ……………………… from Ukraine
 7. That ……………………… right.
 8. I ……………………… OK, thanks.
 9. Clara and Steve ……………………… married
 10. She ……………………… an English teacher.
 11. This book ……………………… mine.
 12. Jane and Peter ……………………… married.
 13. My brother ……………………… here at the moment.
 14. Many people ……………………… in the bank.
 15. We ……………………… in England.
 16. It ……………………… Monday today.
 17. I ……………………… a hairdresser.
 18. My name ……………………… Alexander.
 19. There ……………………… many people in this class.
 20. …………… Ane and Alice sisters?

Bài tập 2

Điền đại từ nhân xưng phù hợp vào chỗ trống

 1. ……asked Mr. Simon, my science teacher, what glass was and……said that …………is a liquid.
 2. Hi Dana! Are……still coming shopping with us tomorrow?
 3. My mum studied history at university. …… says……was a really interesting course.
 4. Scientists are working hard to find cures for lots of diseases, but…… haven’t found a cure for the common cold yet.
 5. Adam, do…… think…… should all bring some food with us to your party?
 6. Dad, do…… know if…… sell computer games in the market?

Bài tập 3

Điền đại từ nhân xưng phù hợp vào chỗ trống

 1. Alice asked me about that book. Did you give……to…….
 2. I met Bill today, he went out with……girlfriend.
 3. Why does the teacher always give our class many tests? She hates……or something?
 4. They paid Michael Bay a lot of money to make this film. They must like……very much.
 5. I haven’t seen Adam and Ally for ages. Have you met……recently?
 6. I have two brothers and one sister; ……sister is a student.
 7. This is where we live. Here is…… house.
 8. Those aren’t my brothers’ dogs. …… dogs are big, not small.
 9. What’s……name? – I’m Alan.
 10. My son told……that I need to stop smoking.

Bài tập 4

Hãy chọn từ, cụm từ hoặc mệnh đề A, B, C hoặc D thích hợp nhất cho khoảng trống của câu

1) William considered …. lucky when he bought an affordable apartment.

A. him B. he C. himself D. his

2) David’s favourite sport is football; … is tennis.

A. my B. me C. mine D. I

3) Helen does better on tests, but I write better papers than ….As a result, she usually gets about the same grades as …

A. her/me B. her/I C. she/I D. she/me

4) It was … who ended up as finalists in the competition.

A. me and her B. she and I C. myself and herself D. me and she

5) The Israelis believe that … country will always be subject to attack.

A. they B. its C. it D. their

6) … mother wants … to become a teacher.

A. Me/me B. My/my C. My/me D. Me/my

7) The whole time we were growing up, teachers always seemed to like … better than ….

A. her/me B. she/ me C. her/I D. she/I

8) … and … always get into arguments about politics.

A. He/me B. His/I C. His/me D. He/I

9) I think it would be a good idea for … to go away for a long weekend without the baby.

A. me and Dorothy B. Dorothy and I C. I and Dorothy D. Dorothy and me

Đáp án

Đáp án bài tập 1

 1. is
 2. am
 3. are
 4. is
 5. is
 6. are
 7. is
 8. am
 9. are
 10. is
 11. is
 12. are
 13. is
 14. are
 15. are
 16. is
 17. am
 18. is
 19. are
 20. are

Đáp án bài tập 2

 1. I – he – it
 2. you
 3. she – it
 4. they
 5. you – we
 6. you – they

Đáp án bài tập 3

 1. it – her
 2. his
 3. us
 4. him
 5. them
 6. my
 7. our
 8. their
 9. your
 10. me

Đáp án bài tập 4

 1. C
 2. C
 3. A
 4. B
 5. D
 6. C
 7. A
 8. D
 9. D

Bài viết của Vietgle.vn đã tổng hợp về các ngôi trong tiếng Anh. Hy vọng qua bài viết bạn đọc đã hiểu rõ cách sử dụng của các ngôi trong tiếng Anh. Hãy làm bài tập thường xuyên để ghi nhớ quy tắc và cách sử dụng của các ngôi trong tiếng Anh nhé.

Ngoài ra bạn có thể tham khaoe thêm các kiến thức học tiếng Anh tại Unia.vn nhé. Chúc các bạn có kết quả học tập thật tốt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *