200+ câu châm ngôn bằng tiếng Anh hay và ý nghĩa nhất

200+ câu châm ngôn bằng tiếng Anh hay và ý nghĩa nhất

Những câu châm ngôn nổi tiếng thường là câu nói của những người có ảnh hưởng lớn. Những câu châm ngôn đều có ý nghĩa truyền cảm hứng đến tất cả mọi người. Ngoài những câu châm ngôn quen thuộc trong tiếng Việt bạn cũng có thể tham khảo những câu châm ngôn bằng tiếng Anh.

Bạn đang đọc: 200+ câu châm ngôn bằng tiếng Anh hay và ý nghĩa nhất

Trong bài viết dưới đây Vietgle.vn đã tổng hợp và gửi tới bạn những câu châm ngôn hay và ý nghĩa nhất về cuộc sống.

1. Những câu châm ngôn truyền cảm hứng về một cuộc sống tươi đẹp

200+ câu châm ngôn bằng tiếng Anh hay và ý nghĩa nhất

Câu châm ngôn truyền cảm hứng
 • We are all in the gutter, but some of us are looking at the stars. ― Oscar Wilde (Tất cả chúng ta đều bước đi trên cống rãnh, nhưng chỉ một số người vẫn ngắm các vì sao.)
 • Be who you are and say what you mean, because those who mind don’t matter and those who matter don’t mind. ― Dr. Seuss (Hãy là chính mình và nói điều bạn muốn nói. Bởi những người thấy phiền lòng chẳng có ý nghĩa, và những người có ý nghĩa sẽ không thấy phiền lòng)
 • This too, shall pass. —Anonymous (Rồi mọi chuyện sẽ qua.)
 • Keep your eyes on the stars and your feet on the ground. —Theodore Roosevelt (Hướng đôi mắt về phía những vì sao, và chạm đôi chân trên mặt đất.)
 • The only person you should try to be better than is the person you were yesterday. —Anonymous (Người mà bạn nên cố gắng để trở nên tốt đẹp hơn chính là bạn của ngày hôm qua.)
 • Never be bullied into silence. Never allow yourself to be made a victim. Accept no one’s definition of your life; define yourself. —Harvey Fierstein (Đừng bao giờ để bị ngược đãi bởi sự im lặng. Đừng bao giờ cho phép bản thân trở thành nạn nhân. Không chấp nhận ai định nghĩa cuộc sống của bạn; hãy tự định nghĩa bản thân mình.)
 • Faith is the art of holding on to things your reason has once accepted, in spite of your changing moods. —C.S. Lewis (Niềm tin là nghệ thuật níu giữ những điều mà bạn có lý do chấp nhận nó, dù cho bạn có thay đổi tâm trạng như thế nào.)
 • Life’s too mysterious to take too serious. —Mary Engelbreit (Cuộc sống này quá bí ẩn để coi nó quá nghiêm trọng.)
 • No one can make you feel inferior without your consent. —Eleanor Roosevelt (Không ai có thể làm bạn cảm thấy kém cỏi nếu không có sự bằng lòng của bạn.)
 • The woman who follows the crowd will usually go no further than the crowd. The woman who walks alone is likely to find herself in places no one has been before. —Albert Einstein (Người phụ nữ mà đi theo đám đông sẽ luôn không thể đi xa hơn đám đông. Người phụ nữ mà đi một mình thì thường tìm thấy cô ấy ở những nơi mà chưa ai từng đến trước đó.)
 • You can’t go around building a better world for people. Only people can build a better world for people. Otherwise it’s just a cage. —Terry Pratchett, Witches Abroad (Bạn không thể đi vòng quanh và xây dựng một thế giới đẹp hơn cho mọi người được. Chỉ có tất cả con người mới có thể xây dựng một thế giới đẹp hơn cho con người thôi. Nếu không thì nó chỉ là một cái lồng sắt.)
 • There isn’t a way things should be. There’s just what happens, and what we do. — Terry Pratchett, A Hat Full of Sky (Không có cách nào khiến mọi việc nên thế này hay thế khác. Sẽ chỉ có điều gì đang diễn ra và chúng ta làm gì mà thôi.)
 • Be where your feet are — Anonymous (Hãy sống với hiện tại.)
 • It’s not about how hard you can hit; it’s about how hard you can get hit and keep moving forward. —Rocky Balboa, Rocky (Bạn đấm mạnh thế nào không thành vấn đề bằng việc bạn bị đánh mạnh thế nào và vẫn tiếp tục tiến về phía trước.)
 • The trick in life is learning how to deal with it. —Helen Mirren (Bí kíp cuộc đời chính là việc học được cách giải quyết nó thế nào.)
 • If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together. —African proverbs (Nếu bạn muốn đi nhanh, hãy đi một mình. Nếu bạn muốn đi xa, hãy đi cùng nhau.)
 • It’s OK to not be OK, as long as you don’t stay that way. —Anonymous (Hoàn toàn OK nếu bạn không ổn, miễn là bạn đừng mãi dừng lại ở đó.)
 • I can be changed by what happens to me but I refuse to be reduced by it. —Maya Angelou (Tôi có thể bị thay đổi bởi những điều đang xảy ra nhưng tôi từ chối để bị tuyệt vọng bởi chúng.)
 • Believe you can and you’re halfway there. —T. Roosevelt (Hãy tin rằng bạn có thể và bạn đã đang ở nửa chặng đường rồi.)
 • Defeat is simply a signal to press onward. —Helen Keller (Sự thất bại chỉ đơn giản là một tín hiệu để tiến lên phía trước)
 • Nothing in life is to be feared; it is only to be understood. Now is the time to understand more so that we may fear less. —Marie Curie (Không có gì trên cuộc đời này là đáng sợ; chỉ cần nó được hiểu. Đây chính là thời điểm để hiểu nhiều hơn vì thế mà chúng ta có thể lo sợ ít hơn.)
 • There is no elevator to success — you have to take the stairs. —Anonymous (Không có chiếc thang máy nào đưa bạn đến thành công, bạn phải leo thang bộ thôi.)

2. Những câu châm ngôn tiếng Anh ý nghĩa tích cực

Khi bạn thấy bi quan khi gặp khó khăn trong cuộc sống, hãy đọc những câu châm ngôn hay và có ý nghĩa tích cực. Chắc chắn sau khi đọc xong bạn sẽ tìm cho mình được một nguồn động lực để tiếp tục thực hiện ước mơ của mình. Hãy cùng Vietgle.vn tham khảo những câu châm ngôn bằng tiếng Anh mang ý nghĩa tích cực dưới đây nhé!

200+ câu châm ngôn bằng tiếng Anh hay và ý nghĩa nhất

Câu châm ngôn tiếng Anh ý nghĩa tích cực
 • Not how long, but how well you have lived is the main thing. — Seneca (Không phải sống bao lâu mà sống tốt như thế nào mới là điều quan trọng.)
 • I love those who can smile in trouble… — Leonardo da Vinci (Tôi thích những người có thể cười khi gặp rắc rối)
 • Time means a lot to me because, you see, I, too, am also a learner and am often lost in the joy of forever developing and simplifying. If you love life, don’t waste time, for time is what life is made up of. — Bruce Lee (Thì giờ rất quan trọng đối với tôi, bạn thấy đấy, tôi cũng luôn học hỏi và thường lạc trong niềm vui của việc sẽ mãi mãi phát triển và đơn giản hóa. Nếu bạn yêu cuộc sống, đừng lãng phí thời gian, bởi thời gian là thứ tạo nên cuộc sống.)
 • Very little is needed to make a happy life; it is all within yourself, in your way of thinking. — Marcus Aurelius (Một cuộc sống hạnh phúc được tạo nên từ những thứ nhỏ bé: luôn sống với bản thân mình, theo cách mà bạn suy nghĩ.)
 • Life is like playing a violin in public and learning the instrument as one goes on — Samuel Butler (Cuộc sống giống như chơi đàn violin giữa chốn công cộng và học về nhạc cụ đó khi bản nhạc cứ tiếp tục.)
 • Believe that life is worth living and your belief will help create the fact. — William James (Hãy tin tưởng rằng cuộc sống này xứng đáng để sống và niềm tin đó của bạn sẽ tạo nên sự thật.)
 • Do not take life too seriously. You will never get out of it alive. — Elbert Hubbard (Đừng coi cuộc đời quá nghiêm trọng. Bạn sẽ không bao giờ sống sót thoát khỏi nó đâu.)
 • The heart, like the stomach, wants a varied diet. — Gustave Flaubert (Trái tim, giống như chiếc dạ dày, muốn 1 chế độ ăn uống đa dạng.)
 • The trick in life is learning how to deal with it. — Helen Mirren (Trò đời là bạn phải học được cách đối phó với nó.)
 • Life is too important to be taken seriously. — Oscar Wilde (Cuộc sống quá quan trọng để nghiêm túc quá với nó.)
 • What lies behind you and what lies in front of you, pales in comparison to what lies inside of you. — Ralph Waldo Emerson (Điều nằm sau bạn và điều nằm trước bạn không bằng được điều nằm trong bạn.)
 • Don’t gain the world and lose your soul, wisdom is better than silver or gold. — Bob Marley (Đừng đuổi theo quyền lực mà đánh mất tâm hồn, trí tuệ đem đến cho bạn hạnh phúc chứ không phải là tiền bạc và vật chất.)
 • I’m the one that’s got to die when it’s time for me to die, so let me live my life the way I want to. — Bob Marley (Tôi sẽ chết khi mà tôi cần phải chết. Vì thế hãy để tôi sống cuộc sống theo cách tôi muốn.)
 • Life can only be understood backwards; but it must be lived forwards. — Soren Kierkegaard (Cuộc sống chỉ có thể được giác ngộ bởi những gì đã trải qua; nhưng nó phải tiếp tục được sống hướng về phía trước)
 • Your time is limited, so don’t waste it living someone else’s life. Don’t be trapped by dogma, which is living with the results of other people’s thinking. Don’t let the noise of others’ opinions drown out your own inner voice. And most important, have the courage to follow your heart and intuition. — Steve Jobs (Thời gian có hạn vì thế đừng lãng phí chúng để sống cuộc sống của người khác. Đừng bị mắc kẹt trong giáo điều bằng việc bạn sống với suy nghĩ của người khác. Đừng để ý kiến của người khác làm mất đi giọng nói bên trong bạn. Và quan trọng nhất, hãy có can đảm để dõi theo trái tim và trực giác của bạn.)
 • Life is really simple, but we insist on making it complicated. — Confucius (Cuộc sống rất đơn giản nhưng chúng ta cứ làm nó phức tạp lên.)
 • If you want to live a happy life, tie it to a goal, not to people or things. — Albert Einstein (Nếu bạn muốn sống một cuộc sống hạnh phúc, hãy trói nó vào một mục tiêu chứ đừng trói nó vào vật nào hay người nào.)
 • You can be the ripest, juiciest peach in the world and there’s still going to be someone who hates peaches. — Dita Von Teese. (Bạn có thể là quả đào chín mọng nước nhất thế giới này nhưng ngoài kia chắc chắn vẫn sẽ có ai đó ghét đào.)
 • I am thankful to all who said no to me. It is because of them that I’m doing it myself. — Albert Einstein (Tôi rất biết ơn những người đã nói không với tôi. Chính nhờ họ mà tôi đang làm việc bằng chính sức mình.)

3. Những câu châm ngôn tiếng Anh hài hước

Ngoài những câu mang ý nghĩa sâu sắc còn có những câu châm ngôn rất thú vị. Mỗi khi đọc những câu châm ngôn này bạn sẽ cảm nhận được sự hài hước và tìm thấy được những niềm vui nhỏ bé trong cuộc sống.

Tìm hiểu thêm: Cách làm bánh trung thu Đài Loan thơm ngon, lạ miệng

200+ câu châm ngôn bằng tiếng Anh hay và ý nghĩa nhất
Những câu châm ngôn tiếng Anh hài hước
 • Life is short, smile while you still have teeth. (Cuộc đời ngắn lắm, hãy cười khi bạn vẫn còn răng.)
 • Three most difficult things to do in the world: You can’t count your hair. You can’t wash your eyes with soap. You can’t breathe when your tongue is out. Now please put your tongue back inside. (Ba điều khó nhất trên đời này: Bạn không thể đếm được số tóc trên đầu bạn. Bạn không thể rửa mắt bằng xà phòng. Bạn không thể thở khi thè lưỡi ra ngoài. Bây giờ thì bạn đặt lưỡi lại vào trong được rồi.)
 • When I die, I want my tombstone to offer free WiFi, just so people will visit more often. (Khi tôi chết, tôi muốn mộ của mình có wifi và mọi người sẽ ghé thăm thường xuyên hơn.)
 • I’m not lazy. I’m just on my energy saving mode. (Tôi không lười, tôi chỉ đang bật chế độ tiết kiệm năng lượng thôi.)
 • You never know what you have until… you clean your room. (Bạn sẽ không bao giờ biết mình có gì cho đến khi… bạn dọn phòng của bạn.)
 • I wish I were a unicorn so I could stab idiots with my head. (Tôi ước gì mình là một chú kỳ lân để tôi có thể đâm những kẻ ngốc bằng đầu mình.)
 • The brain is a wonderful organ; it starts working in the moment you get up in the morning, and does not stop until you get into the office. — Robert Frost (Não bộ là một cơ quan diệu kỳ, nó bắt đầu hoạt động vào thời điểm bạn thức dậy buổi sáng và không dừng lại cho đến khi bạn vào văn phòng.)
 • People say nothing is impossible, but I do nothing everyday. (Mọi người nói không gì là không thể, nhưng tôi lại không làm gì mỗi ngày.)
 • Light travels faster than sound. This is why some people appear bright until you hear them speak . — Alan Dundes (Ánh sáng có tốc độ nhanh hơn âm thanh. Vì thế mà một vài người lúc xuất hiện thì sáng bừng cho tới khi bạn nghe được giọng của họ.)
 • Facebook just sounds like a drag, in my day seeing pictures of peoples vacations was considered a punishment. — Betty White (Facebook giống như một cái lưỡi rê vậy, nhìn ảnh mọi người đi nghỉ mát cứ như thể một hình phạt.)
 • Money won’t buy happiness, but it will pay the salaries of a large research staff to study the problem. — Bill Vaughan (Tiền không mua được hạnh phúc nhưng nó sẽ trả được lương cho lượng lớn nhân viên để nghiên cứu về vấn đề.)
 • I’m going to stand outside. So If anyone asks, I am outstanding. (Tôi sẽ đứng ở ngoài thôi và nếu có ai hỏi thì tôi nói là tôi nổi bật đấy.)
 • You can’t always control who walks into your life… but you can control which window you throw them out of. (Bạn không thể điều khiển việc ai sẽ bước vào cuộc sống của mình nhưng bạn có thể quyết định chiếc cửa sổ nào mà bạn có thể ném họ ra từ đó.)
 • I never make the same mistake twice. I make it like five or six times, you know, just to be sure. (Tôi không bao giờ sai lầm đến lần hai. Tôi thường sai lầm lần thứ năm hoặc sáu, bạn biết không, để cho chắc chắn.)
 • Behind every successful man stands a surprised mother-in-law. — Hubert Humphrey (Đằng sau mỗi người đàn ông thành công thường là một người mẹ vợ đáng kinh ngạc.)
 • The man who can smile when things go wrong has thought of someone else he can blame it on —Robert Bloch (Người đàn ông mà có thể mỉm cười khi mọi việc trở nên tồi tệ là vì anh ta đã nghĩ đến người mà anh ta có thể đổ lỗi lên họ.)
 • Before you criticize someone, you should walk a mile in their shoes. That way when you criticize them, you are a mile away from them and you have their shoes. —Jack Handey (Trước khi bạn chỉ trích ai đó, bạn nên đi một dặm trên đôi giày của họ (chơi chữ: đặt mình vào vị trí của họ), theo cách đó khi bạn chỉ trích họ, bạn đã chạy xa cả dặm và có giày của họ.)
 • Men are like bank accounts. Without a lot of money they don’t generate a lot of interest. —Anonymous (Đàn ông như thể những tài khoản ngân hàng. Nếu không có nhiều tiền thì họ sẽ không tạo ra được nhiều mối quan tâm)
 • Men marry women with the hope they will never change. Women marry men with the hope they will change. Invariably they are both disappointed. ― Albert Einstein (Người đàn ông cưới phụ nữ với hy vọng họ sẽ không bao giờ thay đổi. Phụ nữ cưới đàn ông với hy vọng họ sẽ thay đổi. Và luôn luôn là vậy, cả hai bên đều cùng thất vọng.)
 • Do not argue with an idiot. He will drag you down to his level and beat you with experience. ― Anonymous (Đừng tranh cãi với kẻ ngốc. Anh ta sẽ kéo bạn xuống trình độ của mình và đánh bại bạn với kinh nghiệm.)
 • Death is life’s way of telling you you’ve been fired. ― R. Geis (Cái chết là cách mà cuộc sống nói với bạn rằng bạn đã bị sa thải.)
 • People often say that motivation doesn’t last. Well, neither does bathing – that’s why we recommend it daily. —Zig Ziglar (Mọi người thường nói rằng động lực không tồn tại mãi. Việc tắm rửa cũng vậy, vì thế mà chúng ta mới gợi ý là nó phải được làm hàng ngày.)
 • Don’t worry about the world coming to an end today. It’s already tomorrow in Australia. — Charles Schulz (Đừng lo lắng về việc thế giới sẽ kết thúc hôm nay. Bởi nó đã là ngày mai ở Úc rồi.)
 • Whoever said, “It’s not whether you win or lose that counts”, probably lost. — Martina Navratilova (Bất kỳ ai nói rằng thắng bại không quan trọng thì chắc chắn đã thất bại.)
 • Even if you are on the right track, you’ll get run over if you just sit there. — Will Rogers (Kể cả khi bạn đi đúng hướng rồi thì bạn sẽ phải làm lại nếu bạn vẫn chỉ ngồi đó.)
 • I wake up every morning at nine and grab for the morning paper. Then I look at the obituary page. If my name is not on it, I get up. — Benjamin Franklin (Tôi thức dậy mỗi sáng vào lúc 9h và cầm lấy tờ báo. Sau đó tôi nhìn vào trang cáo phó. Nếu tên tôi không ở trên đó thì tôi dậy.)

4. Những câu châm ngôn tiếng Anh về tình bạn, tình yêu

Tình cảm là một điều không thể thiếu trong cuộc sống này. Tình bạn, tình yêu sẽ làm cho cuộc sống của chúng ta trở nên ý nghĩa. Có những câu châm ngôn rất hay về tình cảm trong cuộc sống đã được tổng hợp dưới đây. Cùng Vietgle.vn khám phá ngay nhé!

200+ câu châm ngôn bằng tiếng Anh hay và ý nghĩa nhất

>>>>>Xem thêm: Phương pháp căng chỉ collagen là gì, có an toàn không?

Những câu châm ngôn tiếng Anh về tình bạn, tình yêu
 • Count your age by friends, not years. Count your life by smiles, not tears. (Hãy đếm tuổi của bạn bằng số bạn bè, chứ không phải bằng số năm. Hãy đếm cuộc đời của bạn bằng nụ cười, chứ không phải bằng nước mắt.)
 • Rare as is true love, true friendship is rarer. (Tình yêu thực sự đã hiếm, tình bạn thực sự còn hiếm hơn.)
 • Don’t walk in front of me, I may not follow. Don’t walk behind me, I may not lead. Just walk beside me and be my friend. (Đừng bước đi trước trước tôi, tôi có thể không đi theo sau. Đừng đi phía sau tôi, tôi có thể không dẫn lối. Hãy đi bên cạnh tôi và trở thành bạn của tôi.)
 • Don’t be dismayed at goodbyes,a farewell is necessary before you can meet again and meeting again, after moments or lifetimes, is certain for those who are friends. (Đừng âu sầu khi nói lời tạm biệt, một lời tạm biệt là cần thiết khi bạn có thể gặp lại, và gặp lại, cho dù sau khoảng thời gian ngắn ngủi hay cả cuộc đời, đó là điều chắc chắn đối với những người bạn.)
 • A friendship can weather most things and thrive in thin soil, but it needs a little mulch of letters and phone calls and small, silly presents every so often, just to save it from drying out completely. (Tình bạn có thể vượt qua hầu hết mọi thứ và phát triển trên mảnh đất cằn cỗi, nhưng thỉnh thoảng nó cần được bồi phủ bởi những lá thư và các cuộc điện thoại và những món quà nhỏ bé đơn giản để nó không bị khô héo.)
 • Friendship doubles your joys, and divides your sorrows. (Tình bạn nhân đôi niềm vui, và chia sẻ nỗi buồn.)
 • Good friends are hard to find, harder to leave, and impossible to forget. (Những người bạn tốt thật khó để tìm thấy, càng khó để rời bỏ, và không thể quên lãng.)
 • Friendship flourishes at the fountain of forgiveness. (Tình bạn tươi tốt bên suối nguồn tha thứ.)
 • Cherish the time you have, and the memories you share, being friends with someone isn’t an opportunity but a sweet responsibility. (Hãy trân trọng thời gian mà bạn có, và những kỷ niệm mà bạn chia sẻ, làm bạn với ai đó không phải là một cơ hội nhưng đó là một trách nhiệm ngọt ngào.)
 • Prosperity makes friends and adversity tries them. (Sự giàu sang tạo nên bạn bè và sự khốn khó thử thách lòng họ.)
 • Where there is love there is life. (Nơi nào có tình yêu, nơi đó có sự sống.)
 • Love has no age, no limit; and no death. (Tình yêu không có tuổi tác, không có giới hạn; và không bao giờ lụi tàn.)
 • Life without love is like a tree without blossoms or fruit. (Cuộc sống mà thiếu tình yêu cũng giống như một cái cây không có hoa hay quả vậy.)
 • Try to be a rainbow in someone’s cloud. (Hãy cố gắng để trở thành cầu vồng trong trời mây của ai đó.)
 • Happiness resides not in possessions, and not in gold, happiness dwells in the soul. (Hạnh phúc không ở trong tài sản, và cũng không phải trong vàng bạc, mà hạnh phúc ngự trị ở trong tâm hồn.)

Bài viết đã tổng hợp những câu châm ngôn bằng tiếng Anh hay nhất theo từng chủ đề. Hãy chọn cho mình một câu châm ngôn để tạo động lực tích cực cho cuộc sống. Chúc các bạn có một ngày thật vui vẻ và hạnh phúc!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *